01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Iskolánk jelene


    Az iskola a 2010/2011-es tanévben ünnepelte újraalakulásának 60. évfordulóját. Pontosan tíz éve annak, hogy felvette iskolánk a neves szlovákiai magyar író, humanista Fábry Zoltán nevét, akinek a hatvanas évek kezdetétől haláláig szoros kapcsolata volt az iskolával és tanulóival.

    2011. szeptember elsején új intézményként - közös igazgatású iskolaként - kezdhettük meg a 2011-12-es tanévet. Immáron nemcsak általános iskolai képzést nyújtunk az érdeklődőknek, hanem akár érettségi vizsgát is tehetnek nálunk a diákok. A Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola a kilencéves alapozó szakasz elvégzése után 3 szakon kínál továbbtanulási lehetőséget: vendéglátófodrász és építőmester szakmák tanulhatók nálunk, melyek záróvizsgával végződnek. A hároméves szakközépiskola befejezése után iskolánk lehetőséget nyújt nappali tagozaton, két éves tanulmányi időben érettségi vizsga megszerzésére.

    2015. szeptember elsején újabb szervezeti egységgel bővült intézményünk, immáron óvodánk is van. A 2004-ben megalakult önálló igazgatású magyar óvoda - 10 éves fennállása után - az óvodai férőhelyek növelése érdekében az alapiskola és a szakközépiskola mellett harmadikként csatlakozott iskolaközpontunkhoz.

    A 22 tantermes iskola a város szívében a Drázus patak mentén fekszik. A több mint 320 tanuló oktatása 20 osztályban folyik. A hagyományos tantermeken kívül számos szaktanterem (kémiai, fizikai, biológiai, rajz, geográfiai, multimediális), 3 számítástechnikai laboratórium, iskolakert, interaktív táblával felszerelt nyelvi szaktanterem, műhely, könyvtár, aula, két tornaterem és sportpálya áll a tanulók rendelkezésére. A szakközépiskolát látogatók az iskolánkban lévő jól felszerelt, korszerű fodrász szalonban, illetve iskolai gyakorló konyhában végezhetik szakmai gyakorlatukat. Az iskolai étkezde a mi gyermekeink étkeztetésén túl további iskolák tanulóinak is biztosítja az egészséges étkezést. Az iskola 2002. április 1-től jogalanyisággal rendelkezik.

    Hagyományosan minden év tavaszán  otthont nyújtunk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozójának. Számos saját rendezvénnyel is büszkélkedhetünk. Évente májusban megrendezzük a Gömöri Ifjúsági Társasággal közösen az ANDRÁSSY NAPOKAT, ahol helyet kap az Andrássyakhoz fűződő országos rajzverseny, negyedikes tanulók számára rendezett regionális honismereti vetélkedőnk.

    Évente több projektnapot rendezünk Egészségnap, Múzeumok Napja, Európa Unió Napja. Együttműködünk a Gömöri Ifjúsági Társasággal, az Aggteleki Nemzeti Parkkal, évente többször megyünk Jósvafőre a Kúria Oktatóközpontba különféle előadásokra, kézműves foglalkozásokra, felszíni és barlangi túrákra. Testvériskolánkkal a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával szoros kapcsolatot tartunk fenn. 

    Számos projektben veszünk részt: Egészséges iskola, Infovek, Az oktatás modernizálása, A szakképzés fejlesztése … Évente ismétlődő rendezvényeink a Tökfesztivál, farsangi bál, karácsonyi és Anyák napi műsorok, alkalomhoz kötődő játszóházaink.

Iskolaprogramunk A MI ISKOLÁNK – A MI JÖVŐNK címet viseli.

 

 

 emléktábla


jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist