01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Iskolánk története


    1950-ben országszerte megnyíltak a magyar iskolák, így Rozsnyón is. A tanítás Szobisek Mária igazgatónő vezetésével 1950. szeptember 4-én 116 növendékkel kezdődött meg. A tanulók száma egyre gyarapodott Bruck Gyula igazgatósága alatt. Bocsárszky Pál igazgatása alatt – aki egészen 1975-ig volt az iskola igazgatója – a népiskola osztályaival gyarapodott az ekkor nyolcosztályossá vált középiskola.  A hatvanas évek végén már 32 osztálya, majd 900 diákja volt az iskolánknak. Volt tanítás a Varga-dombi barakkokban, a Csemadokban.

    A hetvenes években a környékbeli kisiskolák megszűnésének következtében csökkenni kezdett az iskola létszáma. Ahhoz azonban, hogy elférjenek a diákok a zárdában, még mindig túl sokan voltak. A város most felújított Pionír utcai alapiskolája lett volna a magyar iskola új otthona – amíg meg nem épült. Akkor aztán – ahogyan az akkori tanárok emlegetik – szlovák iskola lett belőle. Így a város túlsó végében, a Gottwald utcai szlovák alapiskolában kapott helyett négy osztály. 1980. október 20-a határtalan örömnap a magyar iskolában. Sok harc után az iskola vezetősége ígéretet kapott, hogy a most épülő 22 tantermes iskolaépület a magyar tanulóké lesz. Az iskola átadása késett, türelemre, megértésre volt szükség. A nyár munkával telt el. Pedagógusok, szülők, Csemadok-tagok cipekedtek, szépítettek, segítettek a költözésben. György Béla igazgató úr az 1982/83-as tanév első napján méltatta a nagy eseményt: „Az énekkar szereplése után megkondult a régi iskola egyetlen hagyatéka, a munkára szólító kisharang.” A nyolcvanas évek végén 491 tanulója volt a Tóth Sándor vezette iskolának.

     1990. szeptember végén iskolánk a magyar iskola újraindításának 40. évfordulóját ünnepelte. Küzdelmes idők következtek. Helyi jelleggel sor került a Czabán Samu Napok megszervezésére, mely a járás pedagógusainak méltó fóruma lett. 1995 márciusában a Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális Napok keretén belül először került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok I. Országos Találkozója Rozsnyón. Miután a szervezők elutasították, hogy a tanácskozást az Oktatási Minisztérium képviseletében megjelent Lýdia Benčová miatt szlovák nyelven folytassák, megtorlások következtek. Leváltották az iskolánk igazgatóját és a járási módszertani központ igazgatóját. Majd több más igazgatót országszerte. Az igazgatói posztot ideiglenesen iskolánkban Bareán Lászlóné töltötte be.

    1995 júniusában Szendi Klára lett az iskola igazgatója. 1996-97-es tanévben 560 tanuló látogatta az iskolánkat. Az utolsó évek feszült társadalmi légköre, a hatalom részéről a magyar iskolákra gyakorlott nyomás, a kívülről sokasodó beavatkozások feszültséget szítottak a tanári és szülői közösségben. Az 1997-98-as iskolai év tanévnyitóján az iskolából kivált 170 tanuló és 12 pedagógus. Akkori pedagógusok véleménye szerint: „A történtek értékelésére majd az idő ad választ. Azonban nem lehet és nem szabad elfeledni azt a lelki megrázkódtatást, amelyet az iskola szétválása okozott azoknak a pedagógusoknak, szülőknek és iskolabarátoknak, akik részesei voltak az iskola több évtizedes küzdelmének egy méltó „alma mater” megszerzésének. Sorsára hagyni, kockáztatni a magyar iskola létét és feladni a város szívében egy minden igényt kielégítő oktatási intézményt nem lehet megfontolt és bölcs dolognak tartani.”

    Az 1997-98-as iskolai év 401 tanulóval indult. Új igazgató került az iskola élére Bubenko János személyében. 2000-ben iskolánk 50. születésnapján felvette a stószi remete, Fábry Zoltán nevét. Pedagógusainknak köszönhetően újra színpadra állítottuk az ötvenes években nagy sikerrel bemutatott mesejátékot, a Csipkerózsikát.

    2004-től Molnár Gabriella vette át az iskola vezetését. Az új évezred kihívásainak megfelelő minőségi oktatás biztosítása, az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése volt a célja. A 2008-2009-es tanévben az új oktatási törvénynek köszönhetően iskolánk saját pedagógiai programot vezetett be A MI ISKOLÁNK – A MI JÖVŐNK címmel. Bevezettünk egy új, általunk megálmodott tantárgyat, a regionális nevelést, melynek célja dákjainkkal megismertetni Rozsnyó és szűkebb hazánk, Gömör szépségeit, értékeit.

    2009-től Prékop Mária vette át az iskola vezetését. 2011. szeptember elsejétől iskolánk megváltozott formában, összetételben kezdete meg a tanévet. Iskolánk új neve: Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola.  Az alapiskola 10 évfolyama mellett hároméves szakközépiskolai képzést és kétéves felépítményi képzést is nyújtunk az érdeklődőknek.

    2015 szeptemberében újabb szervezetei egységgel bővült intézményünk. Immáron Óvodánk is lett, így 3 éves kortól egészen az érettségi vizsgáig kísérhetjük útjukon a ránkbízott gyermekeket…

 

jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist