01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Projekt


„Škola, ktorej to myslí“

 

Spojená škola, J.A.Komenského 5, Rožňava v školskom roku 2011/12 sa úspešne uchádzal o zapojenie do piateho ročníka programu „Škola, ktorej to myslí“. Program u žiakov rozvíja samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor. 20 pedagógov zo Spojenej školy sa aktívne zapája do jednotlivých vzdelávacích aktivít.

Projekt  „Škola, ktorej to myslí“ po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF).

oravalogo         cefGONDOLKODÓ ISKOLA

A Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola a 2011-12-es tanévben bekapcsolódott a GONDOLKODÓ ISKOLA ötödik évfolyamába. Ez a program a tanárok által elsajátított új módszerek, technikák, tanulásszervezési módok segítségével fejleszti a diákok önálló, kreatív, kritikus gondolkodásmódját, az információk megfelelő feldolgozásával az önálló véleményalkotást. Az iskola húsz pedagógusa kapcsolódott be a projektbe.

A GONDOLKODÓ ISKOLA elnevezésű projekt szervezési hátterét, a lektorokat a „Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní“ elnevezésű szövetség biztosította. A program anyagi támogatója a Közép-európai Alapítvány (CEF).
jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist