01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Profil verejného obstarávateľa


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó

Sídlo: Komenského 5, 04801 Rožňava

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Prékop, riaditeľ

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 422 433 78

DIČ: 202 333 2641

Bankové spojenie: ČSOB 4012585120/7500

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Mgr. Mária Prékop

Kontakt

tel.: 058/7885490

fax: 058/7885491 

mobil: 0907587257

e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com

Internetová adresa: www.zsfabrv.sk

                                                  Výzvy - Felhívások

 

 


jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist